Zarząd OKS ogłasza
Zarząd Oleskiego Klubu Sportowego informuje, iż walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbędzie się dnia 11.03 2023 /sobota/ o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie
Zapraszamy wszystkich sympatyków. Jest to ważny czas do dyskusji, a przede wszystkim możliwość wybrania nowego zarządu Klubu.